Palco Light

Jednostronna drabina platformowa z kołami

Drabina z wytłaczanego żebrowanego aluminium z dużą platformą roboczą, krawężnik i
3-stronną barierą ochronną dla najwyższego bezpieczeństwa. Blachownice łączące elementy
wykonane są z lakierowanej stali. Drabina jest dostarczana w częściach (ze względu na koszty
transportu) i można ją łatwo zmontować dzięki szczegółowej instrukcji obsługi. Tylna strona jest
prawie prostopadła do podłoża, aby umożliwić pracę jak najbliżej ściany lub urządzenia.


Palco Light